with No Comments

Tytuł: „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Tczew, Skarszewy oraz Zblewo”

Okres realizacji: od 04.2021 do 12.2022

Wartość projektu: 5 190 322,60 zł

Kwota dofinansowania: 4 930 806,47 zł

Opis projektu

Fundacja “Sprawni Inaczej” na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Tczew, Skarszewy oraz Zblewo” prowadzi Klub Seniora w Pinczynie.

Klub Seniora funkcjonuje od lipca 2021 r., a jego uczestnikami jest 20 seniorów z Pinczyna i okolic. Beneficjenci projektu otrzymali wsparcie psychologiczne mające na celu opracowanie ścieżki reintegracyjnej oraz uczestniczą w zajęciach przeznaczona dla osób starszych. Klub jest przestrzenią, w której seniorzy mogą się spotykać, spędzać wspólnie czas, a nawet nabywać nowych umiejętności podczas szkoleń i warsztatów.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego nalata 2014-2020

Tytuł: “Rodzinnie w Powiecie Kościerskim”

Okres realizacji:  31.10.2020 -31.12.2022

Wartość projektu: 4 017 916,00 zł

Kwota dofinansowania:  3 817 020,20 zł

Opis projektu

Fundacja “Sprawni Inaczej” w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu “Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” prowadzi Klub Seniora w Lipach oraz Centrum Aktywnej Integracji Osoby z Niepełnosprawnością w Kościerzynie.

Klub Seniora działa od kwietnia 2021 r. z jego wsparcia korzysta 28 seniorów. Seniorzy otrzymali wsparcie psychologiczne oraz uczestniczą w warsztatach mających na celu rozwój zainteresowań i pasji. Jest to miejsce spotkań, spędzania wspólnie czasu i nabywania nowych umiejętności.

W ramach Centrum Aktywnej Integracji Osoby z Niepełnosprawnością w Kościerzynie, z wsparcia którego korzysta 40 osób. Uczestnicy Centrum biorą udział w warsztatach komputerowych oraz aktywnej integracji społecznej. Ponadto otrzymują wsparcie psychologiczne, psychiatryczne i terapeutyczne. Osoby najbardziej potrzebujące korzystają ze wsparcia Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością. W ramach zadania zakupiony został sprzęt do rehabilitacji, z którego korzystają uczestnicy Centrum.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego nalata 2014-2020.