Dom Sąsiedzki przy Północnej

Dom Sąsiedzki „Przy Północnej” już od kilku lat jest miejscem, w którym mieszkańcy mogą się spotykać, realizować swoje inicjatywy, zainteresowania, rozwijać kreatywność, uczestniczyć w edukacji, kulturze i rekreacji. To miejsce przyjazne dla wszystkich pokoleń, otwarte dla różnych grup osób: aktywnych zawodowo i tych pozostających bez zatrudnienia, osób niepełnosprawnych i starszych wiekiem, dzieci i młodzieży.


Europejski Korpus Solidarności

Fundacja „Sprawni Inaczej” od 2009 roku realizuje projekty wolontariatu EVS/EKS, angażującego w pracę młodych ludzi z zagranicy. Przez 10 lat były to projekty Wolontariatu Europejskiego (EVS), a od 2019 roku wolontariusze przyjeżdżają do nas w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS).

Nasi wolontariusze na co dzień pracują w Warsztatach Terapii Zajęciowej i w Środowiskowym Domu Samopomocy, wspierając instruktorów i terapeutów podczas zajęć ceramicznych, papierniczych, kulinarnych, sportowych, muzycznych…Włączają się również w działalność Domu Sąsiedzkiego „Przy Północnej”, organizując prezentacje kulturowe i wydarzenia dla lokalnej społeczności.


A Może

W historii Fundacji „Sprawni inaczej” często zdarzało się, że spontaniczne pomysły przeradzały się w wieloletnie działania. Tak właśnie zdarzyło się między innymi z zespołem teatralno – muzycznym „ A może…” , który dynamicznie rozwija się od 2009 r. pod kierunkiem muzyka Tomasza Szwelnika. Początkowo był to zespół muzyczny, wykonujący muzykę inspirowaną dźwiękami morza, lasu czy ulicy. Pierwszy koncert odbył się w Radiu Gdańsk z okazji 20 – lecia fundacji. Pięknym improwizacjo muzycznym towarzyszyli podczas kilkunastu koncertów gdańscy muzycy. W 2013 roku do zespołu dołączyła Aurelia Kurczyńska, psycholożka i terapeutka, wzbogacając dotychczasową formę koncertów o elementy parateatralne i pantomimę. Obecnie zespół liczy 12 osób. Teraz to teatr improwizacji, teatr z muzyką na żywo.


Zapewnienie specjalistycznej rehabilitacji psychoruchowej dla dzieci niepełnosprawnych z terenów zaniedbanych strukturalnie

Od 2001r. Fundacja otrzymuje dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umożliwiające systematyczną pracę z dziećmi z powiatów kościerskiego i bytowskiego. Projekt pod nazwą „Zapewnienie specjalistycznej rehabilitacji psychoruchowej dla dzieci niepełnosprawnych z terenów zaniedbanych strukturalnie” realizowany jest w Ośrodkach Rehabilitacji Psychoruchowej w Lubieszynie – gmina Liniewo, w Bytowie i w Miastku. Zdiagnozowane przez lekarzy specjalistów dzieci realizują odpowiednie do profilu schorzenia ćwiczenia usprawniające z zakresu rehabilitacji ruchowej, sensorycznej, logopedycznej i pedagogicznej. Indywidualne zajęcia odbywają się w odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach, które znajdują się w Środowiskowych Domach Samopomocy prowadzonych przez Fundację.


Autyzm

Fundacja „Sprawni Inaczej” oddział w Bytowie od 2008 roku prowadzi specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynikającymi ze szczególnego rodzaju schorzenia ze spektrum autyzmu. Zadanie polega na prowadzeniu przez specjalistów planowej, systematycznej, celowej terapii, która ma na celu poprawę jakości życia tej grupy odbiorców i jej otoczenia. Wszyscy terapeuci w ramach specjalistycznej terapii skupiają się na sferach rozwojowych, których autyzm zaburza najbardziej, to jest: obszar społeczny- kształtowaniu umiejętności społecznych, eliminowaniu sztywnych wzorców zachowań, obszar lingwistyczny- rozwoju mowy, komunikacji z otoczeniem, obszar poznawczy- rozwoju intelektu i sfery poznawczej. Prowadzona jest terapia pedagogiczna, logopedyczna, integracji sensorycznej oraz rehabilitacja ruchowa.


Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Dzięki środkom pochodzącym z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na terenie powiatu kościerskiego, realizowany jest projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”.

Projekt realizowany jest poprzez Odział Fundacji „Sprawni Inaczej” w Kościerzynie.


Rodzinnie w powiecie kościerskim

 

„Rodzinnie w powiecie kościerskim” – to nazwa partnerskiego projektu realizowanego wspólnie  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

Projekt zakłada zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby o różnym stopniu niesamodzielności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi, a także ich opiekunów.

Dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego, 28 seniorów z powiatu kościerskiego  otrzymuje wsparcie indywidualne, polegające m.in. na pomocy w zakupach, załatwianiu spraw urzędowych, umawianiu wizyt lekarskich, prowadzeniu rozmów wspierających. Seniorzy mają możliwość korzystania z warsztatów i kursów, o tematyce wynikającej ze zgłaszanych potrzeb, prowadzonych przez specjalistów z zakresu prawa, psychologii i pracy socjalnej.