Biuro Zarządu Fundacji:

Północna 5 Gdańsk 80-512

Księgowość i Kadry:

Wodna 14 Kościerzyna

Kamila Dziedzic
biuro

Patrycja Ćwikałowska
księgowa

Małgorzata Sałapata
koordynatorka do spraw obsługi biura