Kontakt

Biura Fundacji „Sprawni Inaczej”

Gdańsk

ul. Północna 5
80-512 Gdańsk
tel./faks 058 344 42 56
e-mail: biuro@fsi.gda.pl
Nr konta bankowego:
Santander 50 1090 1098 0000 0000 0901 5892

Kościerzyna

ul. Wodna 14
83-400 Kościerzyna
tel./faks 058 686 50 30
e-mail: biuro.koscierzyna@fsi.gda.pl
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. O/Kościerzyna 39 1020 1879 0000 0102 0009 1926