Kontakt

Biura Fundacji „Sprawni Inaczej”

Gdańsk

ul. Północna 5
80-512 Gdańsk
tel./fax. 058/344 42 56
e-mail: biuro@fsi.gda.pl
Nr konta bankowego:
Bank BPH 40 1060 0076 0000 3200 0138 4175

Oddział w Kościerzynie

ul. Wodna 14
83-400 Kościerzyna
tel./fax. 058/686 50 30
e-mail: biuro.koscierzyna@fsi.gda.pl
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. O/Kościerzyna 39 1020 1879 0000 0102 0009 1926

Oddział we Wrocławiu

ul. Damrota 43/1
tel./fax. 071/792 26 18
e-mail:
malgorzata_niemczyk@interia.pl