Fundacja „Sprawni Inaczej” oddział w Bytowie od 2008 roku prowadzi specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynikającymi ze szczególnego rodzaju schorzenia ze spektrum autyzmu. Zadanie polega na prowadzeniu przez specjalistów planowej, systematycznej, celowej terapii, która ma na celu poprawę jakości życia tej grupy odbiorców i jej otoczenia. Wszyscy terapeuci w ramach specjalistycznej terapii skupiają się na sferach rozwojowych, których autyzm zaburza najbardziej, to jest: obszar społeczny- kształtowaniu umiejętności społecznych, eliminowaniu sztywnych wzorców zachowań, obszar lingwistyczny- rozwoju mowy, komunikacji z otoczeniem, obszar poznawczy- rozwoju intelektu i sfery poznawczej. Prowadzona jest terapia pedagogiczna, logopedyczna, integracji sensorycznej oraz rehabilitacja ruchowa.