Rada Fundatorów Fundacji „Sprawni Inaczej”

Danuta Wałęsa – przewodnicząca

Wirginia Loebl – wiceprzewodnicząca

Monika Lipińska – sekretarz

 

Komisja Rewizyjna FSI

Urszula Byczkowska – przewodnicząca

Maria Witkowska – wiceprzewodnicząca

Mirosława Brzezińska – członkini

 

Zarząd FSI

Justyna Rogińska – prezes Zarządu

Karolina Mikołajewska-Boszka – wiceprezes Zarządu

Mirosława Szakun – członek Zarządu

Bożena Mazur – członek Zarządu

Patrycja Ćwikałowska – członek Zarządu

Justyna Rogińska
prezes Zarządu

Karolina Mikołajewska Boszka
wiceprezes Zarządu

Mirosława Szakun 
członek Zarządu

Bożena Mazur
członek Zarządu

111

Patrycja Ćwikałowska
członek Zarządu