Tytuł: „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Tczew, Skarszewy oraz Zblewo”

Okres realizacji: od 04.2021 do 06.2023

Wartość projektu: 5 190 322,60 zł

Kwota dofinansowania: 4 930 806,47 zł

Opis projektu: Fundacja “Sprawni Inaczej” na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Tczew, Skarszewy oraz Zblewo” prowadzi Klub Seniora w Pinczynie.

Klub Seniora funkcjonuje od lipca 2021 r., a jego uczestnikami jest 20 seniorów z Pinczyna i okolic. Beneficjenci projektu otrzymali wsparcie psychologiczne mające na celu opracowanie ścieżki reintegracyjnej oraz uczestniczą w zajęciach przeznaczona dla osób starszych. Klub jest przestrzenią, w której seniorzy mogą się spotykać, spędzać wspólnie czas, a nawet nabywać nowych umiejętności podczas szkoleń i warsztatów.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego nalata 2014-2020