Korzystając z naszych serwisów www.fsi.gda.pl, udostępniasz Swoje dane, w tym: adres IP Twojego urządzenia i inne dane pozyskiwane na podstawie plików cookies. Administratorem tych danych jest Fundacja „Sprawni inaczej”, ul. Północna 5, 80-512 Gdańsk, tel./fax +48 58 344 42 56, biuro@fsi.gda.pl. Twoje dane osobowe, są gromadzone aby umożliwić korzystanie z serwisów: analizować oglądalność serwisu, dopasowywać wyświetlane komunikaty, treści i reklamy do Twoich potrzeb, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać systemami teleinformatycznymi oraz ochroną. Są one pozyskiwane w sposób automatyczny i warunkują uruchomienie serwisu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji, jako organizacji pozarządowej reprezentującej interesy osób niepełnosprawnych – zgodny ze statutowymi celami organizacji. Fundacja przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych. Dla celów analitycznych, statystycznych i archiwalnych przechowujemy Twoje dane przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Fundacja nie podejmuje decyzji w odniesieniu do odbiorców publikowanych komunikatów w sposób zautomatyzowany. Jeśli uznasz, że sposób, w jaki Twoje dane są przetwarzane, narusza Twoje prawa, możesz zgłosić ten fakt pod adresem iodo@prosperus.edu.pl lub złożyć skargę na działanie Fundacji w tym zakresie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155).