Fundacja „Sprawni Inaczej” od wielu lat dzięki dofinansowaniu z PFRON może zapewnić rehabilitację dzieciom z niepełnosprawnościami. Projekt jest zlecony przez PFRON do realizacji w ramach Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Złożony wniosek w ramach kierunku 2: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych otrzymał pozytywną ocenę i dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji psychoruchowej dla dzieci niepełnosprawnych z terenów zaniedbanych strukturalnie”. Projekt jest realizowanym przez kolejne trzy lata – od 01 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r. Beneficjentami zadania są dzieci z niepełnosprawnościami z powiatu bytowskiego i kościerskiego. W trzech Ośrodkach Rehabilitacji Psychoruchowej (Bytów, Miastko, Lubieszyn) systematycznie jest prowadzona rehabilitacja psychoruchowa dla 55 dzieci niepełnosprawnych. Każde dziecko ma zapewnioną rehabilitację ruchową 1,5 godz., terapię pedagogiczną 1,5 godz. oraz terapię logopedyczną 0,5 godz. tygodniowo. Rehabilitacja jest prowadzona prawie cały rok, miesiąc sierpień – to czas odpoczynku dla kadry realizującej projekt. Prowadzona rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych w pobliżu miejsca zamieszkania jest dużym ułatwieniem dla rodziców/opiekunów ze względu na łatwy dostęp do specjalistów. Rodziny chętnie korzystają z proponowanej terapii, widząc efekty rehabilitacji u swoich pociech. Realizowana rehabilitacja psychoruchowa to dla nich szansa na rozwój i niezależność w przyszłości.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Zarządowi PFRON za wsparcie finansowe i umożliwienie realizacji projektu na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie Pomorskiemu Oddziałowi PFRON.