Fundacja „Sprawni Inaczej” od wielu lat dzięki dofinansowaniu z PFRON może zapewnić rehabilitację dzieciom z niepełnosprawnościami. Projekt jest zlecony przez PFRON do realizacji w ramach Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Złożony wniosek w ramach kierunku 2: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych otrzymał pozytywną ocenę i dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji psychoruchowej dla dzieci niepełnosprawnych z terenów zaniedbanych strukturalnie”. Projekt jest realizowanym przez kolejne trzy lata – od 01 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r. Beneficjentami zadania są dzieci z niepełnosprawnościami z powiatu bytowskiego i kościerskiego. W trzech Ośrodkach Rehabilitacji Psychoruchowej (Bytów, Miastko, Lubieszyn) systematycznie jest prowadzona rehabilitacja psychoruchowa dla 55 dzieci niepełnosprawnych. Każde dziecko ma zapewnioną rehabilitację ruchową 1,5 godz., terapię pedagogiczną 1,5 godz. oraz terapię logopedyczną 0,5 godz. tygodniowo. Rehabilitacja jest prowadzona prawie cały rok, miesiąc sierpień – to czas odpoczynku dla kadry realizującej projekt. Prowadzona rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych w pobliżu miejsca zamieszkania jest dużym ułatwieniem dla rodziców/opiekunów ze względu na łatwy dostęp do specjalistów. Rodziny chętnie korzystają z proponowanej terapii, widząc efekty rehabilitacji u swoich pociech. Realizowana rehabilitacja psychoruchowa to dla nich szansa na rozwój i niezależność w przyszłości.

Aktualizacja do projektu „Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji psychoruchowej dla dzieci niepełnosprawnych z terenów zaniedbanych strukturalnie”

Zarząd PFRON w Warszawie w dniu 08 listopada 2022 r. podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania w sprawie przeciwdziałania skutkom inflacji wpływającym na realizację umów zawartych w konkursie pn. „Sięgamy po sukces”. Wobec powyższego Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale Pomorskim w dniu 02 grudnia 2022 r. podjęli decyzję o przyznaniu naszej Fundacji dodatkowego dofinansowania PFRON na projekt pn. „Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji psychoruchowej dla dzieci niepełnosprawnych z terenów zaniedbanych strukturalnie” do kwoty 14 082,20 zł. tym samym łączna kwota środków PFRON  w pierwszym okresie realizacji wynosi 303 179,36 zł.

Dnia 16 maja 2023 r. w Pomorskim Oddziale PFRON została podpisana przez Pełnomocników PFRON i Zarząd Fundacji „Sprawni Inaczej” umowa na realizację zadania – rehabilitację psychoruchową dzieci niepełnosprawnych. Dofinansowanie z PFRON na drugi okres finansowania, tj. od 01 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. w wysokości 325 000,00 zł.

Dnia 10 kwietnia 2024 r. została podpisana umowa na trzeci okres finansowania i kontynuację zadania – rehabilitacja psychoruchowa dzieci niepełnosprawnych, tj. od 01 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. w wysokości 346 788,00 zł.

Łączna suma dofinansowania przez PFRON od 01 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r. wynosi 974 967,36 zł. Całkowity koszt projektu z dofinansowaniem fundacji wynosi 1 036 713,37 zł.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Zarządowi PFRON za wsparcie finansowe i umożliwienie realizacji projektu na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie Pomorskiemu Oddziałowi PFRON.