Tytuł: “Rodzinnie w Powiecie Kościerskim”

Okres realizacji:  31.10.2020 – 30.06.2023

Wartość projektu: 4 017 916,00 zł

Kwota dofinansowania:  3 817 020,20 zł

Opis projektu: Fundacja “Sprawni Inaczej” w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu “Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” prowadzi Klub Seniora w Lipach oraz Centrum Aktywnej Integracji Osoby z Niepełnosprawnością w Kościerzynie.

Klub Seniora działa od kwietnia 2021 r. z jego wsparcia korzysta 28 seniorów. Seniorzy otrzymali wsparcie psychologiczne oraz uczestniczą w warsztatach mających na celu rozwój zainteresowań i pasji. Jest to miejsce spotkań, spędzania wspólnie czasu i nabywania nowych umiejętności.

W ramach Centrum Aktywnej Integracji Osoby z Niepełnosprawnością w Kościerzynie, z wsparcia którego korzysta 40 osób. Uczestnicy Centrum biorą udział w warsztatach komputerowych oraz aktywnej integracji społecznej. Ponadto otrzymują wsparcie psychologiczne, psychiatryczne i terapeutyczne. Osoby najbardziej potrzebujące korzystają ze wsparcia Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością. W ramach zadania zakupiony został sprzęt do rehabilitacji, z którego korzystają uczestnicy Centrum.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego nalata 2014-2020.