Misja

Jesteśmy otwartym i zaangażowanym społecznie zespołem działającym profesjonalnie na rzecz ludzi niepełnosprawnych i ich otoczenia. Naszym celem jest maksymalne usamodzielnienie podopiecznych oraz wsparcie ich rodzin. Poprzez rehabilitację i terapię odkrywamy i rozwijamy możliwości pozwalające na celową i użyteczną pracę. W swym działaniu kierujemy się szacunkiem, solidarnością i odpowiedzialnością.

Struktura

Naszym celem jest maksymalne usamodzielnienie podopiecznych oraz wsparcie ich rodzin. Każde z prowadzonych przez nas miejsc ma swój unikatowy charakter. W tym miejscu mogą Państwo zapoznać się z poszczególnymi lokalizacjami naszych działań:

Poprzez rehabilitację i terapię odkrywamy i rozwijamy możliwości pozwalające na celową i użyteczną pracę. W swym działaniu kierujemy się szacunkiem, solidarnością i odpowiedzialnością. Zapraszamy do kontaktu!

Autorytety i idee mające wpływ na powstanie Fundacji

Założycielkę Fundacji – Justynę Rogińską zafascynowała Sue Ryder, brytyjska działaczka społeczna prowadząca szeroko zakrojoną działalność dobroczynną na świecie. Założyła ona międzynarodową fundację w hołdzie ofiarom II wojny światowej. Jako Lady Ryder of Warsaw zasiadała w brytyjskiej Izbie Lordów. Była wielką przyjaciółką Polski i Polaków. W Polsce ufundowała domy opieki, szpitale i hospicja w 30 miejscowościach.