Warsztat Terapii Zajęciowej na Niedźwiedniku

Kierowniczka: Anna Doroszuk

Niedźwiednik 21 Gdańsk 80-292

58 342 20 83

Warsztat Terapii Zajęciowej na Północnej

Północna 5 Gdańsk 80-512

58 344 42 56

Warsztat Terapii Zajęcowej

Warsztat ma za sobą 30 letnią, bogatą historię, powstał na bazie kiełkujących w 91 roku działań zmierzających do stworzenia infrastruktury, która pozwoliłaby na zorganizowanie pomocy dla osób z niepełnosprawnością. Jedną z pierwszych inicjatyw było zorganizowanie pracowni ceramicznej, której pomysłodawcą był art. plastyk Łukasz Rogiński. Pracownia ta w 1993 roku przekształciła się w Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 o profilu ceramicznym, którego działalność do dziś wspierana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warto wspomnieć, że był to pierwszy warsztat terapii w województwie gdańskim.

Z biegiem lat warsztat rozwinął się o kolejne pracownie: papierniczą, gospodarstwa domowego, technik różnych. Pod kierunkiem specjalistów 42 dorosłe osoby z niepełnosprawnościami realizują dostosowane do możliwości psycho-fizycznych, programy terapeutyczne. Wiodącą pracownią od
początku istnienia warsztatu jest pracownia ceramiczna. Podejmowane w warsztacie działania zmierzają do usamodzielnienia osób z niepełnosprawnością, kształtowanie poczucia własnej wartości, postaw prospołecznych, obowiązkowości i odpowiedzialności.

Jako zespół doświadczony w rzemiośle ceramicznym, wyposażony w odpowiednie narzędzia i urządzenia, mający nietuzinkowe pomysły, chętnie przyjmujemy zlecenia z zewnątrz, wykonujemy okolicznościowe medale, podstawki ze wskazaną identyfikacją i inne pamiątkowe gadżety takie jak: figurki, magnesy, pojemniki itp.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Północnej oraz na Niedźwiedniku skontaktuj się z Anną Doroszuk telefon: 58 342 20 83   email:

Nasz Zespół

Anna Doroszuk

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej

Natalia Otręba


Instruktor Terapii Zajęciowej

111

Szczepan Troka Wysocki
 

Plastyk

Renata Kokoszka

Instruktor Terapii Zajęciowej

Dorota Partyka
 

Instruktor Terapii Zajęciowej

Joanna Maks
 

Instruktor Terapii Zajęciowej

Adam Chmura

Terapeuta zajęciowy
 

 

Żaneta Stawska
Instruktor Terapii Zajęciowej
 

 

111

Agnieszka Żelazna
Psycholog

Monika Radtka
Instruktor Terapii Zajęciowej