Środowiskowy Dom Samopomocy na Morenie

Kierowniczka: Magda Sobczak-Nagy

Nałkowskiej 6C/1 Gdańsk 80-286

tel./faks. 58 347 60 63

Środowiskowy Dom Samopomocy “Żagiel”

Środowiskowy Dom Samopomocy “Żagiel” mieści się przy ul. Zofii Nałkowskiej 6C. Kierowniczką Domu jest Magda Sobczak – Nagy. pod opieką terapeutek i psychologa znajduje się 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Codziennie są oferowane ciekawe zajęcia: plastyczne, muzyczne, terapeutyczne, ogólnorozwojowe, kulinarne, psychoedukacyjne, kulturalne oraz rekreacyjne. Żeby było jeszcze ciekawiej, uczestnicy wyjeżdżają na wycieczki, chodzą do muzeów, kina i teatru, biorą też udział w konkursach. Głównym celem pobytu w ŚDS jest zapobieganie izolacji społecznej oraz zapewnienie warunków do jak najpełniejszego rozwoju i usamodzielnienia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat działalności Środowiskowego Domu Samopomocy “Żagiel” przy ul. Zofii Nałkowskiej 6C skontaktuj się z Magdą Sobczak – Nagy  telefon: 58 347 60 63   email:

Nasz Zespół

Magda Sobczak Nagy
Kierownik

Angelika Saramak
Pedagog

Kasia Kozak-Kozaczka
Opiekun osoby niepełnosprawnej 

Julia Rakowska
Psycholog

Tyle ciepła w jednym miejscu: zapraszamy do przeczytania artykułu o nas w portalu Trojmiasto.pl