Zachęcamy do Pomocy dla Rodziny Państwa Ćwiek z Niezabyszewa!

with No Comments

Ruszyła akcja charytatywna „Pomoc dla Rodziny Państwa Ćwiek z Niezabyszewa”, która znalazła się w niezwykle trudnej sytuacji – aż 3 osoby poruszają się na wózku inwalidzkim!

 

W dniu 14.04.2021r., została uruchomiona zbiórka na portalu UratujęCię.pl,https://www.uratujecie.pl/potrzebujacy/Samochod, której organizatorem jest Caritas Diecezji Pelplińskiej. Wpłat można dokonywać również na konto:

47 1160 2202 0000 0003 2305 9331 (Bank Millenium S.A.) z dopiskiem „Transport”.

Burmistrz Miasta Bytowa Pan Ryszard Sylka w dn.21.04.2021r. objął akcję Honorowym Patronatem.

Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego samochodu przystosowanego do przewozu min. 2 osób na wózkach inwalidzkich. Samochód zostanie przygotowany na specjalne zamówienie.

Pan Adam i Pan Sylwester od wielu lat są uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Bytowie. Mama chłopców Pani Halina jest wieloletnim, emerytowanym pracownikiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie. Dyrekcja i współpracownicy ośrodka również wyrazili chęć pomocy i udzielają wsparcia Rodzinie Państwa Ćwiek.

Synowie od urodzenia są osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo, zmagającymi się z takimi chorobami jak: Mózgowe Porażenie Dziecięce , epilepsja, SLA – zanik mięśni, cukrzyca czy choroba Parkinsona. W ostatnim okresie ich stan znacznie się pogorszył z powodu nasilających się odruchów spastycznych, co uniemożliwia korzystanie  z dotychczasowych środków transportu. Od ponad roku dodatkowo mama zmaga się z niespodziewanymi chorobami – reumatoidalnym zapaleniem stawów, osteoporozą i gośćcem. Z tego też powodu, również musi poruszać się na wózku inwalidzkim.

Ojciec, Pan Ryszard, który dotychczas sprawował w głównej mierze bezpośrednią opiekę i był podporą rodziny, 10 stycznia br. przebył zawał mięśnia sercowego, co w znacznym stopniu ograniczyło jego możliwości fizyczne. Pan Ćwiek ma bezwzględny zakaz dźwigania. Jest pod stałą kontrolą poradni specjalistycznej.

Synowie Pan Adam i Pan Sylwester wymagają nieustannie całodobowej opieki i stałej, nieprzerwanej rehabilitacji. Największym problemem tej rodziny jest brak możliwości transportu osób na wózku jednocześnie, np. do ośrodków wsparcia, na rehabilitację czy wizyt w poradniach specjalistycznych. Nikt z lokalnych przewoźników nie dysponuje takim środkiem transportu. W związku z powyższym konieczna jest pomoc i wsparcie finansowe instytucji, fundacji, ludzi dobrej woli w zakupie samochodu specjalistycznego, którego koszt wyniesie 145 315,42 zł brutto. Musi on być dostosowany do przewozu min. 2 osób na wózku inwalidzkim, koniecznie wyposażony w windę . Koszt dodatkowy to 16.000 zł – istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z PFRON do kwoty 10 000 zł.  Musi on być dwukrotnie podwyższony wewnątrz ( ze względu na wzrost przewożonych Panów) – wykonany wyłącznie na zamówienie, przez Volkswagen Polska. Okres oczekiwania na samochód wynosi min.3 m-ce, dlatego liczy się każdy dzień.

Pragniemy nadmienić, że rodzina dla której staramy się o pomoc jest wyjątkowa. Są ludźmi bardzo skromnymi, pokornymi, serdecznymi i niezwykle ciepłymi, wielokrotnie doświadczanymi przez los. Wielką miłością darzą siebie nawzajem i chętnie pomagają innym. Nigdy o nic nie proszą, uważają, że są ludzie, którzy bardziej potrzebują pomocy.  W codziennych trudach opieki wspierają ich córka i zięć.

Postawa rodziny Państwa Ćwiek budzi podziw i szacunek, jak również chęć pomocy i poszukiwania możliwości rozwiązania największego problemu, jaki jest w tej chwili, brak odpowiedniego środka transportu. Dłuższa przerwa w rehabilitacji powoduje pogorszenie się stanu fizycznego Pana Adama i Pana Sylwestra.

Wszelkiej pomocy udzielają też instytucje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Centrum Rehabilitacji „Avenir” z siedzibą w Bytowie. Realizowane są usługi w zakresie opieki i wsparcia w środowisku domowym: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, „Opieka wytchnieniowa”: wsparcie psychologa, domowa fizjoterapia oraz wsparcie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bytowie również w czasie trwania pandemii pomaga w codziennej opiece, pielęgnacji i terapii zarówno zajęciowej, pedagogicznej i ruchowej. We współpracy z Fundacją Rozwoju Lokalnego „Parasol” założyliśmy konto dla „1%”.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w Akcji!!!

 

Leave a Reply