„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

with No Comments

16 października 2020 roku Fundacja „Sprawni Inaczej” zawarła umowy z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych (UMOWY nr: UEB/000017/11/D, UEB/000018/11/D,UEB/000019/11/D) o powierzenie grantu w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej oraz umowy zawartej z PFRON w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji.

Leave a Reply