with No Comments

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego “Fundusz Solidarnościowy” – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 

Od początku 2021 rok  realizujemy projekt w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W ramach projektu wsparciem objętych jest 10 dzieci i 45 osób dorosłych zamieszkujących teren powiatu kościerskiego. Praca asystenta ma na celu zwiększenie możliwości osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności. Wsparcie asystenta przeciwdziała  dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych, czy też rehabilitacyjnych. Nasi asystenci spędzają z uczestnikami po kilkadziesiąt godzin w miesiącu, świadcząc pomoc w różnym zakresie: od pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego, pomocy w zakupach, wsparciu w prowadzeniu zdrowego trybu życia, zajęciach relaksacyjnych i rehabilitacyjnych, uczestnictwie w życiu kulturalnym, udzielania wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, po szukanie specjalistów i asystę podczas wizyty w gabinetach lekarskich.

Przy wsparciu asystentki Pani Barbara uzyskała zasiłek i pomoc przy załatwieniu spraw sądowych, a Pani Wioleta uzyskała specjalistyczne świadczenia medyczne w podreperowaniu stanu zdrowia oraz wzbogaciła swój talent kulinarny o przygotowanie słodkości i obecnie raczy domowników pysznymi deserami. Natomiast Pan Wojciech w ścisłej współpracy z asystentem zaczął kontrolować swój problem alkoholowy. Ponadto skupił się na pracy, na której bardzo mu zależy. Asystent pomógł mu skutecznie w załatwieniu spraw sądowych dotyczących sprawy rodzinnej oraz przeprowadzce do mieszkania socjalnego.

Wśród uczestników projektu objętych wsparciem są również dzieci. Łukasz, Nadia oraz Olaf to dzieci w wieku przedszkolnym, które pod okiem asystentki nabyły umiejętności w myciu rąk i buzi, sprzątaniu po sobie, układaniu zabawek i samodzielnym ubieraniu się. Weronika, nastolatka poruszająca się na wózku, nauczyła się zmieniać pozycje – przesiadać się z krzesła na łóżko, wsiadać do samochodu i wysiadać z niego od razu siadając na wózek. Samodzielnie przygotowuje posiłek i ubiera się.