Środowiskowy Dom Samopomocy i Ośrodek Rehabilitacji Psychoruchowej

Kierowniczka: Katarzyna Jóźwiak

Lubieszyn 74 Liniewo 83-420

tel. 784 036 925

W malowniczo położonej kaszubskiej wsi Lubieszyn w 2001 r. powstał dzięki współpracy Fundacji z lokalnym samorządem pierwszy w powiecie kościerskim Środowiskowy Dom Samopomocy. Dzięki zaangażowaniu Wójta gminy Liniewo wyremontowano i oddano do użytku budynek po dawnej szkole
podstawowej. Od tamtej chwili do dziś nieprzerwanie, każdego dnia tętni w nim życie. Codziennie z pobliskich wsi z terenu gminy Nowa Karczma i Liniewo, fundacyjnym busem przywożeni są „gospodarze” tego domu, dorośli ludzie dotknięci różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wszystko co dzieje się w Domu zmierza do tego by podopieczni osiągnęli jak najwięcej umiejętności pozwalających na samodzielność. Pod okiem terapeutów, pedagogów, psychologa i rehabilitantów 31 osób realizuje różne, dostosowane do możliwości zadania. Umożliwiają to wyposażone w odpowiednie sprzęty pracownie: kulinarna, krawiecka, plastyczna, komputerowa i ogrodniczo – stolarska. Obszerny teren wokół budynku zachęca do wypoczynku i rekreacji a także do prac w ogrodzie.

Zapraszamy na naszego FB, gdzie na bieżąco możecie śledzić to co dzieje się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubieszynie.
Zapraszamy też w odwiedziny do miejsca, które na pewno Wam się spodoba.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie skontaktuj się z Katarzyną Jóźwiak telefon:  784 036 925   email:

Nasz Zespół

Katarzyna Jóźwiak
kierownik i psycholog

Barbara Dunajska
fizjoterapeutka

Marzena Paracka
pedagog i logopeda

Edyta Knitter
pedagog

Aneta Staroszczyk
pedagog

Monika Zielińska

Monika Zielińska
pedagog

Izabela Kowalewska
pedagog

Reanta Treppa
opiekun os. niepełnosprawnej

Danel Kreft
pracownik socjalny

Od stycznia 2021 roku w naszej Fundacji realizujemy program „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”. Programem objęte są dzieci do 16 roku życia oraz osoby dorosłe z różnymi niepełnosprawnościami zamieszkujące teren powiatu kościerskiego. Z Programu korzysta znaczna część dzieci należących do naszego  Ośrodka Rehabilitacji Psychoruchowej w Lubieszynie oraz niektórzy dorośli uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie.

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami , mającą na celu pomoc uczestnikom programu w wykonaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Działania asystentów mają na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwianie realizowania prawa do niezależności życiowej.  Asystenci podejmują również starania w kierunku przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie tym osobom uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych czy tez rehabilitacyjnych.