Ruszyła realizacja projektu „Dłoń – staże dla osób z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, a jego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. WIĘCEJ „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie kościerskim.”

W tę sobotę – 18 sierpnia o godzinie 18.00 – na plaży w Brzeźnie (wejście nr 48) rozkładamy 80-metrowy parawan. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w wydarzeniu! Czy parawan plażowy, który w ostatnich latach stał się symbolem kiczu i oddzielania się od innych na plaży, może być również przykładem wspólnotowości, solidarności i radości z przebywania z drugim człowiekiem w procesie twórczym? WIĘCEJ „Finał projektu Parawan’80, czyli rozkładamy 80-metrowy parawan w Brzeźnie!”

Fundacja „Sprawni Inaczej” (Biuro Wolontariatu) poszukuje osoby do pracy na stanowisku: asystent/-ka w projektach międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem Wolontariatu Europejskiego (Erasmus+).
Obowiązki: · koordynowanie bieżących działań wolontariuszy europejskich i współpraca z trzema placówkami Fundacji w Gdańsku i w Kościerzynie, · wykonywanie prac administracyjno-biurowych związanych z prowadzeniem projektu, WIĘCEJ „Rekrutacja: asystent/-ka w projektach międzynarodowych”

Trzeba ożywić nasze schody! Dać wyjść kolorowej ceramice z piwnicznych magazynów! Z podziemnych wypałów! Dlatego zapraszamy serdecznie do naszej brzeźnieńskiej placówki pod dobrym adresem: Północna 5, gdzie czeka na Państwa wakacyjny kiermasz z ceramiką. Całkiem na schodach, pod lipami można kupić misę, miseczkę czy też karteczkę. Rzeźbę i płaskorzeźbę. Wybrać coś z biżuterii. Osłodzić zakup kawałkiem magnesowej menażerii. WIĘCEJ „W wakacje zapraszamy do sklepiku „Na schodach” przy Północnej 5 w Gdańsku Brzeźnie!”

30 czerwca w budynku Fundacji przy ul. Północnej 5 w Gdańsku Brzeźnie zawitali niezwykli goście – wolontariusze z firmy Lotos. Ci fantastyczni ludzie pomogli nam w swoim wolnym czasie wykonać mnóstwo bardzo potrzebnych prac ogrodowych! Odmalowali dwie altany, wykarczowali zdziczałą roślinność w tylnej części ogrodu, wykonali nasadzenia, zbudowali kompost, utwardzili dojście do ogrodu, wyrównali płyty chodnikowe i udekorowali płot. Efekty są imponujące!

W imieniu całej społeczności Fundacji „Sprawni Inaczej” serdecznie dziękujemy wolontariuszom Lotosu, ich rodzinom oraz przyjaciołom zaangażowanym w pracę na rzecz naszych podopiecznych. Dziękujemy pięknie za poświęcony czas, dobrą energię oraz tytaniczną pracę. Dzięki Wam życie staje się piękniejsze!

(AK)

 

Dzielimy się garścią informacji o tym, co się działo w ostatnim czasie w naszej Fundacji. Miesiące maj i czerwiec obfitowały w liczne wydarzenia organizowane przez poszczególne placówki. Uczestniczyliśmy też w różnych imprezach plenerowych organizowanych przez zaprzyjaźnione organizacje i instytucje, były to: festyny, kiermasze, dni sąsiada, wycieczki krajoznawcze oraz biwak pod namiotami. WIĘCEJ „Maj i czerwiec w Fundacji!”

Fundacja “Sprawni Inaczej” w Kościerzynie poszukuje osoby na stanowisko instruktora pracowni poligraficzno-komputerowej. Miejsce pracy: Kościerzyna. Opis stanowiska: prowadzenie terapii zajęciowej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością w pracowni poligraficznej poprzez: naukę obsługi komputera i programów użytkowych, takich jak: programy graficzne, edytor tekstu i inne; naukę korzystania z internetu, portali społecznościowych; WIĘCEJ „Rekrutacja: instruktor pracowni poligraficzno-komputerowej”

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym/umiarkowanym, zwłaszcza z zaburzeniami zdrowia psychicznego lub z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami rozwojowymi; mieszkasz w gminie Liniewo, Stara Kiszewa, Miastko lub Bytów; korzystasz z pomocy w ramach PO PŻ; doświadczasz wielokrotnego wykluczenia społecznego; twój dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, WIĘCEJ „Wsparcie dla osób z niepełnosprawnoscią i opiekunów faktycznych – informacja o przedłużeniu rekrutacji”

Aby zrealizować projekt „Asystent” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja „Sprawni Inaczej”, poszukuje wykonawcy Remontu – zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kościerzynie na cele realizowane przy Warsztacie Terapii Zajęciowej. WIĘCEJ „Zapytanie ofertowe – remont pomieszczeń na cele aktywizacji i rehabilitacji”

Środa okazała się bardzo intensywnym, lecz cudownym dniem – oprócz udziału w Dzień Pedagoga Specjalnego – VI Studencka Konferencja – gościliśmy w Gdańsku także grupę z Austrii. Wizyta studyjna zainicjowana została przez studentów pracy socjalnej z Uniwersytetu w Linz, którzy chcieli poznać nasz system pomocy społecznej oraz ofertę wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością. WIĘCEJ „Wizyta robocza studentów z austriackiego Linz”