Organy Fundacji „Sprawni Inaczej”

Rada Fundatorów Fundacji „Sprawni Inaczej” reprezentowana przez:

  1. Danutę Wałęsową – przewodniczącą
  2. Wirginię Loebl – wiceprzewodniczącą
  3. Monikę Lipińską – sekretarza

Komisja Rewizyjna:

  1. Urszula Byczkowska – przewodnicząca
  2. Maria Witkowska – wiceprzewodnicząca
  3. Mirosława Brzezińska – członkini

Zarząd:

  1. Justyna Rogińska – prezes Zarządu
  2. Karolina Mikołajewska-Boszka – wiceprezes Zarządu
  3. Anna Doroszuk – członkini Zarządu