Możesz zakupić produkty wykonywane przez osoby z niepełnosprawnościami podczas lokalnie
organizowanych kiermaszy i imprez integracyjnych lub bezpośrednio zakupić w prowadzonych
placówkach.
Możesz również zrealizować zamówienie serii produktów.
Katalogi dostępnych produktów znajdziesz w zakładce nasze produkty.