30-lecie Fundacji Sprawni Inaczej

Jubileusz 30-lecia Fundacji „Sprawni Inaczej” odbył się 5 października 2019 r. w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności, wypełnionym po brzegi. Organizacja jest prowadzona nieprzerwanie od chwili zarejestrowania przez Justynę Rogińską, a której Przewodniczącą Rady Fundatorów jest Danuta Wałęsowa.
Ten piękny wieczór spędziliśmy w świecie wartości, solidarności, przyjaźni i szacunku dla drugiego człowieka.Poza powitaniami i podziękowaniami miały miejsce trzy sceniczne rozmowy, z których każda dotyczyła jednego dziesięciolecia istnienia Fundacji. Udział w nich wzięli m. in. Przewodnicząca Rady Fundatorów, Prezes Fundacji, Wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk, kierownicy i pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Ośrodków Rehabilitacji Psychoruchowej, koordynatorka wolontariatu, rodzice i osoby niepełnosprawne, Dyrektor Pomorskiego Oddziału PFRON-u, burmistrz i starosta Bytowa, burmistrz Miastka, wójt gminy Stara Kiszewa, przedstawicielka Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i wielu innych. Pomiędzy kolejnymi rozmowami prezentowane były wiersze podopiecznych Fundacji pięknie interpretowane przez gdańskich aktorów Elżbietę Goetel i Jerzego Kiszkisa oraz filmiki o Fundacji i o Wolontariacie Europejskim w Fundacji „Sprawni Inaczej”.
Na koniec gali wystąpił zespół muzyczno-teatralny „A może…” ze specjalnym spektaklem jubileuszowym, który zakończył się owacjami publiczności na stojąco. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości.

O gali można poczytać więcej na Portalu Miasta Gdańska:
https://tiny.pl/tl9jm

Fot. Anna Rezulak