ogłoszenie -warsztataty kształtujące kompetencje wraz z prawem pracy