Zaproszenie do składania ofert do projektu „Dłoń – staże dla osób z niepełnosprawnością” w Kościerzynie

W ramach projektu „Dłoń – staże dla osób z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zapraszamy do składania ofert na:
– przeprowadzenie warsztatów kształtujących kompetencje społeczne oraz prawo pracy;– udzielanie wsparcia psychiatrycznego;
– wsparcia relacji pracownika z pracodawcą.

ogłoszenie -warsztataty kształtujące kompetencje wraz z prawem pracy

załączniki w wersji edytowalnej- warsztataty kształtujące kompetencje wraz z prawem pracy

zaproszenie i formularz ofertowy-konsultant

zaproszenie oraz formularz ofertowy-psychiatra 

DŁOŃ – formularz zgłoszeniowy oświadczenie RODO

info o projekcie