Wsparcie dla osób z niepełnosprawnoscią i opiekunów faktycznych – informacja o przedłużeniu rekrutacji

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym/umiarkowanym, zwłaszcza z zaburzeniami zdrowia psychicznego lub z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami rozwojowymi; mieszkasz w gminie Liniewo, Stara Kiszewa, Miastko lub Bytów; korzystasz z pomocy w ramach PO PŻ; doświadczasz wielokrotnego wykluczenia społecznego; twój dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego,  serdecznie zapraszamy Ciebie do udziału w projekcie „Asystent”, w ramach którego zapewnimy stworzenie Ścieżki Reintegracji w konsultacji z psychologiem oraz pracownikiem socjalnym, usługi Asystenta Osobistego w miejscu zamieszkania oraz wsparcie informacyjne dotyczące kwestii związanych z niepełnosprawnością.

Wszystkie chętne osoby zapraszamy w terminie od 02.04.2018 do 25.05.2018 do rekrutacji:

  • dla osób z Gmin Stara Kiszewa i Liniewo pod adresem: sekretariat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,       ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna, w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7.30-15.30, w środy od 7.30-17.00 i w piątki od 7.30-14.00.
  • dla osób z Gmin Bytów i Miastko pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie, ul. Miła 26, 77 – 100 Bytów; w poniedziałki w godz. 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Prosimy o przyniesienie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, dokumentacji medycznej. Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel.: 664 365 693. Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji zostaną powiadomione telefonicznie o jej wynikach.

WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – przedłużenie rekrutacji

Jeśli jesteś opiekunem faktycznym osoby z niepełnosprawnością; mieszkańcem gmin Liniewo, Stara Kiszewa, Miastko lub Bytów; korzystasz z pomocy w ramach PO PŻ i potrzebujesz wsparcia informacyjnego lub prawnego w kwestii niepełnosprawności swojego podopiecznego, to serdecznie zapraszamy Cię do udziału w projekcie „Asystent”, w ramach którego zapewniamy:
– bezpłatne wsparcie informacyjne oraz prawne z zakresu kwestii dotyczących niepełnosprawności,
– bezpłatne warsztaty ze specjalistami: pedagogiem, pielęgniarką, pracownikiem socjalnym.

Wszystkie chętne osoby zapraszamy w terminie od 02.04.2018 do 25.05.2018 do rekrutacji:

  • dla osób z Gmin Stara Kiszewa i Liniewo pod adresem: sekretariat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,             ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna, w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7.30-15.30, w środy od 7.30-17.00      i w piątki od 7.30-14.00.
  • dla osób z Gmin Bytów i Miastko pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie, ul. Miła 26, 77 – 100 Bytów; w poniedziałki w godz. 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji zostaną powiadomione telefonicznie o jej wynikach.