Wolontariat EVS w Fundacji

Fundacja „Sprawni Inaczej” realizuje projekty Wolontariatu Europejskiego (EVS) od 2009 r. Obecnie gościmy grupę 12 wolontariuszy zagranicznych (Francja, Niemcy, Rosja, Ukraina i Włochy) w prowadzonych przez nas warsztatach w Gdańsku, Kościerzynie i Lubieszynie, którzy odbywają swój wolontariat dzięki europejskiemu programowi Erasmus+/Młodzież.  Do tej pory byliśmy domem i miejscem pracy dla ponad 80 wolontariuszy z prawie 20 krajów. Poniżej możecie zobaczyć niektórych z nich, a także przeczytać, co EVS wniósł do ich życia!:-) O Wolontariacie Europejskim i programie Erasmus+ więcej na: http://erasmusplus.org.pl/

Fundacja wysyła na EVS!

Fundacja „Sprawni Inaczej” ma również status organizacji wysyłającej, co oznacza, że możemy kierować młodych ludzi do 30 roku życia na krótko- i długoterminowe projekty wolontariatu EVS za granicą. Wysłani przez nas wolontariusze realizowali swoje działania w Gruzji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Cyprze, pracując m.in. z seniorami, osobami ze spektrum autyzmu i osobami bezdomnymi. Dla wielu z nich było to doświadczenie zmieniające dotychczasowe życie i wskazujące perspektywy na przyszłość. Młode osoby zainteresowane pracą społeczną, międzykulturowością i samorozwojem zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszym Biurem Wolontariatu.

This slideshow requires JavaScript.

Kontakt z Biurem Wolontariatu

Biuro Wolontariatu Europejskiego i Dom Wolontariuszy Europejskich

Fundacja „Sprawni Inaczej”
ul. Północna 5
80-512 Gdańsk Brzeźno

Goszczenie wolontariuszy: Asia Kania-Kużajczyk
e-mail: pola.kania@fsi.gda.pl

Wysyłanie wolontariuszy: Dorota Rydel
e-mail: dorota.rydel@fsi.gda.pl

tel. +48 58 344 42 56 wew. 22