Pomocna „Dłoń…” - Staże dla osób niepełnosprawnych

Od 2012 roku realizujemy projekty dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanego do dorosłych osób z niepełnosprawnością. Do tej zrealizowaliśmy 3 takie projekty. Każdy z nich zakładał szereg kompleksowych działań mających na celu maksymalne przygotowanie i wsparcie Beneficjenta podczas aktywizacji zawodowej.

Staż mi się podobał. Dużo się nauczyłam podczas pracy w kuchni. Czułam się pewniej gdy był przy mnie trener pracy, głównie w pierwszych tygodniach. Potem robiłam samodzielnie. Chciałabym jeszcze iść na jakiś staż”.

Paulina Jaromek

Projekty „Dłoń – staże dla osób z niepełnosprawnością”, „Dłoń – staże dla osób z niepełnosprawnością 2” oraz „Dłoń – start dla młodych z niepełnosprawnością” obejmowały:

  • wsparcie psychologa oraz doradcy zawodowego,
  • stworzenie Indywidualnego Planu Działania,
  • szkolenie grupowe z zakresu kompetencji społecznych,
  • 3 bądź 4 miesięczny staż zawodowy ze wsparciem trenera pracy,
  • wsparcie prawne pracodawcy w zakresie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Podobało mi się. Pani w kuchni była bardzo miła i sympatyczna. Lepiej czułam się w kuchni niż na sprzątaniu”.

Jarosława Kamrowska

Na stażu było dobrze. Bardzo mi się podobały dwie świetlice, które miałem sprzątać. Pomoc trenera bardzo mi pomogła. Cieszę się, że mam własna kasę, która wydam na wycieczkę”.

Daniel Mielke

Jesteśmy dumni, że udało nam się przez ten czas zapewnić specjalistyczne wsparcie oraz doświadczenie zawodowe w postaci staży dla 52 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. W ich wyniku zatrudnienie uzyskały i utrzymały 23 osoby. Dodatkowo zapewniliśmy też wsparcie z zakresu poradnictwa prawnego dla 31 pracodawców z terenu powiatu kościerskiego. W sumie udało nam się otrzymać granty projektowe na opisane świadczenia dla osób z niepełnosprawnością w kwocie 993 tys. złotych.

Staż bardzo fajna sprawa, że jest wyciągnięta ta „dłoń” do ludzi, gdzie wcześniej nie miałem takiej możliwości. Ogólnie relacje na stażu są bardzo dobre. Ludzie są bardzo dobrze nastawieni. Pomagają mi i nie zostawiają samemu sobie. Na ile oczywiście można pomóc”.

Władysław Herman