Asystent – wsparcie asystenta dla osób z niepełnosprawnościami

Projekt „Asystent”

Celem projektu „Asystent” jest wsparcie dwudziestu osób z niepełnosprawnością podczas rozwiązywania codziennych problemów. Projekt będzie realizowany na terenie czterech gmin woj. pomorskiego (Liniewo, Stara Kiszewa, Miastko, Bytów). Asystent to taki przyjaciel, który doradzi osobie z niepełnosprawnością, jak zachowywać się w różnych sytuacjach. Nie będzie Jej jednak w realizacji tych zadań wyręczał. Z kolei opiekunom osób z niepełnosprawnością zostanie zapewniona możliwość integracji. Podczas spotkań nastąpi wymiana doświadczeń i szansa zdobycia dodatkowej wiedzy. W projekcie przewidziano również wsparcie psychologa, psychiatry i prawnika. „Asystent” potrwa od kwietnia 2018 r. do czerwca 2019 r.

Dla kogo jest ten projekt?
20 (10 K 10M) osób z niepełnosprawnościami: o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w tym niepełnosprawnością sprzężoną/intelektualną/zaburzeniami psychicznymi – klienci OPS korzystający z programu Pomoc Żywnościowa oraz 15 (15K) opiekunów faktycznych spełniających kryterium osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wszyscy uczestnicy projektu to mieszkańcy gmin: Bytów, Liniewo, Stara Kiszewa, Miastko.

Jakie działania planujemy?
Dla dwudziestu osób z niepełnosprawnością:
– ścieżka reintegracji kwiecień/maj 2018,
– psycholog, psychiatra od lipca 2018 do czerwca 2019,
– asystent do domu od czerwca 2018 do lipca 2019.

Dla piętnastu opiekunów faktycznych:
– warsztaty od lipca 2018 do czerwca 2019 – 72 h,
– 200 h poradnictwa prawnego dla wszystkich chętnych opiekunów faktycznych OzN objętych wsparciem projektu od września 2018 do czerwca 2019 r.

Kiedy i dokąd należy się zgłaszać?
W kwietniu 2018 r., do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kościerzynie

ul. Słoneczna 1, tel. 664 365 693, tel. 58 686 87 77
Koordynatorka projektu: Karolina Mikołajewska-Boszka

Informacja dotycząca trwałości projektu oraz deklaracja dotycząca umieszczenia „Informacji dotyczącej trwałości projektu” na stronie internetowej

Pomocna „Dłoń…” - Staże dla osób niepełnosprawnych

Od 2012 roku realizujemy projekty dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanego do dorosłych osób z niepełnosprawnością. Do tej zrealizowaliśmy 3 takie projekty. Każdy z nich zakładał szereg kompleksowych działań mających na celu maksymalne przygotowanie i wsparcie Beneficjenta podczas aktywizacji zawodowej.

Staż mi się podobał. Dużo się nauczyłam podczas pracy w kuchni. Czułam się pewniej gdy był przy mnie trener pracy, głównie w pierwszych tygodniach. Potem robiłam samodzielnie. Chciałabym jeszcze iść na jakiś staż”.

Paulina Jaromek

Projekty „Dłoń – staże dla osób z niepełnosprawnością”, „Dłoń – staże dla osób z niepełnosprawnością 2” oraz „Dłoń – start dla młodych z niepełnosprawnością” obejmowały:

  • wsparcie psychologa oraz doradcy zawodowego,
  • stworzenie Indywidualnego Planu Działania,
  • szkolenie grupowe z zakresu kompetencji społecznych,
  • 3 bądź 4 miesięczny staż zawodowy ze wsparciem trenera pracy,
  • wsparcie prawne pracodawcy w zakresie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Podobało mi się. Pani w kuchni była bardzo miła i sympatyczna. Lepiej czułam się w kuchni niż na sprzątaniu”.

Jarosława Kamrowska

Na stażu było dobrze. Bardzo mi się podobały dwie świetlice, które miałem sprzątać. Pomoc trenera bardzo mi pomogła. Cieszę się, że mam własna kasę, która wydam na wycieczkę”.

Daniel Mielke

Jesteśmy dumni, że udało nam się przez ten czas zapewnić specjalistyczne wsparcie oraz doświadczenie zawodowe w postaci staży dla 52 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. W ich wyniku zatrudnienie uzyskały i utrzymały 23 osoby. Dodatkowo zapewniliśmy też wsparcie z zakresu poradnictwa prawnego dla 31 pracodawców z terenu powiatu kościerskiego. W sumie udało nam się otrzymać granty projektowe na opisane świadczenia dla osób z niepełnosprawnością w kwocie 993 tys. złotych.

Staż bardzo fajna sprawa, że jest wyciągnięta ta „dłoń” do ludzi, gdzie wcześniej nie miałem takiej możliwości. Ogólnie relacje na stażu są bardzo dobre. Ludzie są bardzo dobrze nastawieni. Pomagają mi i nie zostawiają samemu sobie. Na ile oczywiście można pomóc”.

Władysław Herman