Płatne staże zawodowe

logotypy

PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie kobiety i mężczyzn z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, którzy chcą odbyć szkolenie zawodowe oraz  staż przy wsparciu trenera pracy i jednocześnie:

– są mieszkańcami powiatu kościerskiego;
– mają od 15 do 29 lat;
– posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
– są bierne zawodowo ( tzn. nie pracują);
– nie kształcą się;
– nie szkolą się.

Do udziału w projekcie

 

„ Dłoń- start dla młodych z niepełnosprawnością”

 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Działania: 1.2 Wsparcie młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie: 05.12.2016 r. – 27.01.2017 r. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00.

 

Prosimy o przyniesienie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, świadectw ukończenia szkół oraz dokumentacji medycznej. Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel. : 664 365 693

 

Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji zostaną telefonicznie powiadomione o jej wynikach.

Rekrutacja oraz inne działania prowadzone w ramach projektu „Dłoń- start dla młodych z niepełnosprawnością” wolne będą od dyskryminacji.