„Dłoń – start dla młodych z niepełnosprawnością”

Celem  projektu  „Dłoń – start dla młodych z niepełnosprawnością”  jest  zwiększenie możliwości zatrudnienia 18 osób (9 kobiet, 9  mężczyzn) z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, w wieku 15 – 29 lat, mieszkańców z powiatu kościerskiego, biernych zawodowo, o różnym stopniu wykształcenia.  Aktywizacja odbywa się  poprzez szkolenia zawodowe oraz staż przy wsparciu trenera pracy.  Dzięki projektowi zatrudnienie uzyskają min. 4 osoby niepełnosprawne, pozostałe 18 osób nabędą kompetencje oraz doświadczenie zawodowe. Projekt dofinansowywany jest z Unii Europejskiej w kwocie  334 530,82 zł.

W celu  osiągnięcia  zamierzonego celu projektodawca od 01.06.2017 do 31.07.2017 zrealizuje następujące zadania:

-wieloźródłową rekrutację,

– kompleksową i zindywidualizowaną diagnozę psychologiczno – doradczą  BO,

– warsztaty kompetencji miękkich,

– systematyczne indywidualne wsparcie psychologiczno – doradczą BO,

– szkolenia,

– staże zawodowe,

– wsparcie kontaktu ON z pracodawcą.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.