Przekaż 1% podatku naszym podopiecznym! Dzięki niemu będziemy mogli podejmować więcej działań – edukować, rehabilitować, integrować i tworzyć. Twój 1% może stać się istotnym wkładem w naszą działalność! Jesteśmy w sześciu miejscowościach woj. pomorskiego: Gdańsku, Kościerzynie, Lubieszynie, Konarzynach, Bytowie i Miastku. Prowadzimy osiem ośrodków dla dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych, gdzie mamy pod opieką 300 osób. Działamy z pasją na rzecz osób z niepełnosprawnościami od 30 lat! WIĘCEJ „1% podatku dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami!”

Ruszyła rekrutacja do projektu „Dłoń – staże dla osób z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, a jego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  WIĘCEJ „Rekrutacja do projektu „Dłoń – staże dla osób z niepełnosprawnością””

30 czerwca w budynku Fundacji przy ul. Północnej 5 w Gdańsku Brzeźnie zawitali niezwykli goście – wolontariusze z firmy Lotos. Ci fantastyczni ludzie pomogli nam w swoim wolnym czasie wykonać mnóstwo bardzo potrzebnych prac ogrodowych! Odmalowali dwie altany, wykarczowali zdziczałą roślinność w tylnej części ogrodu, wykonali nasadzenia, zbudowali kompost, utwardzili dojście do ogrodu, wyrównali płyty chodnikowe i udekorowali płot. Efekty są imponujące!

W imieniu całej społeczności Fundacji „Sprawni Inaczej” serdecznie dziękujemy wolontariuszom Lotosu, ich rodzinom oraz przyjaciołom zaangażowanym w pracę na rzecz naszych podopiecznych. Dziękujemy pięknie za poświęcony czas, dobrą energię oraz tytaniczną pracę. Dzięki Wam życie staje się piękniejsze!

(AK)

 

Aby zrealizować projekt „Asystent” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja „Sprawni Inaczej”, poszukuje wykonawcy Remontu – zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kościerzynie na cele realizowane przy Warsztacie Terapii Zajęciowej. WIĘCEJ „Zapytanie ofertowe – remont pomieszczeń na cele aktywizacji i rehabilitacji”

Fundacja „Sprawni Inaczej” kolejny już raz angażuje się w akcję ochrony płazów! Do wiosennej akcji gdańskiego magistratu z zapałem włączają się nasi podopieczni, pracownicy organizacji, a także wolontariusze, którzy pomagają żabom dotrzeć do zbiorników wodnych w celach prokreacyjnych i uniknąć rozjechania przez pojazdy. Przeczytaj więcej na: https://trojmiasto.onet.pl/gdansk-dba-nawet-o-zaby/jvvhz

W Placówce Wsparcia Dziennego „Wesoła Gromada” w Miastku prowadzonym przez Fundację „Sprawni Inaczej” odbyła się uroczystość, podczas której Prezes Fundacji – Pani Justyna Rogińska – wręczyła podopiecznej placówki wymarzony instrument – flet poprzeczny. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc ludzi chcących spełniać marzenia innych, a w szczególności marzenia naszej Patrycji. Podarowany instrument pozwoli Patrycji na dalszą naukę w szkole muzycznej, rozkwit jej talentu i – co najważniejsze – udział w konkursach organizowanych nie tylko w naszym województwie. WIĘCEJ „W „Wesołej Gromadzie” marzenia się spełniają!”

Warsztat Terapii Zajęciowej z Kościerzyny otrzymał medal im. Matki Teresy z Kalkuty! W bieżącym roku przypadła Jubileuszowa XV Edycja uroczystości, której celem jest wyłonienie i nobilitacja osób fizycznych, grup lub organizacji wyróżniających się w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kościerskiego. Wszystkich nagrodzonych poznaliśmy podczas uroczystości wręczenia Medali im. Matki Teresy z Kalkuty, która odbyła się 12 lutego w Hali Sportowej „Sokolnia” w Kościerzynie. WIĘCEJ „Medal im. Matki Teresy z Kalkuty dla Fundacji!”

Z okazji Nowego Roku życzymy wszystkim naszym podopiecznym i ich rodzinom, naszym wolontariuszom, współpracownikom i przyjaciołom wszelkiej pomyślności! Dobrego zdrowia, codziennych radości i mnóstwa pozytywnych uczuć! I dodajemy słodkie, karnawałowe babeczki z naszego warsztatu kulinarnego!