Maj i czerwiec w Fundacji!

Dzielimy się garścią informacji o tym, co się działo w ostatnim czasie w naszej Fundacji. Miesiące maj i czerwiec obfitowały w liczne wydarzenia organizowane przez poszczególne placówki. Uczestniczyliśmy też w różnych imprezach plenerowych organizowanych przez zaprzyjaźnione organizacje i instytucje, były to: festyny, kiermasze, dni sąsiada, wycieczki krajoznawcze oraz biwak pod namiotami.

Zaczniemy od najdalej położonego miejsca, czyli od Środowiskowego Domu Samopomocy w Miastku. Uczestnicy, tradycyjnie już, brali udział w Dniu z Wędką w Wołczy Małej. Radość była wielka, bo ryby brały i wielu uczestników dostało nagrody i wyróżnienia. Ale to nie wszystko! Podopieczni brali też udział w diecezjalnej pielgrzymce osób niepełnosprawnych organizowanej przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. A dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej, razem ze społecznością miasteckiego Środowiskowego Domu Samopomocy, pojechały na wycieczkę do Parku Miniatur w Stryszej Budzie.

Bytów również nie próżnował! Uczestnicy zmagali się z konkurentami na Mistrzostwach Kaszub Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym w Dziemianach. Mieli też okazję brać udział w warsztatach mydlarskich.

Dom Samopomocy w Lubieszynie uczestniczył w Biegu o Puchar Sołtysa Liniewa oraz w festynie w Konarzynach. Dom w Lubieszynie otrzymał ponadto dofinansowanie w wysokości 20.000 zł na modernizację kuchni.

ŚDS w Konarzynach uczestniczył w XVII Jarmarku Folklorystycznym i Przeglądzie Dorobku Kulturalnego w Chmielnie. Poza tym zorganizował III Festyn Rodzinny z atrakcyjnym programem, poczęstunkiem i pięknymi występami.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kościerzynie, jak co roku, zorganizował zawody gry w bulle, które zawsze cieszą się ogromnym powodzeniem. Placówce udało się też pozyskać środki na remont, dzięki którym zwiększy się powierzchnia warsztatu. A co za tym idzie, więcej osób z niepełnosprawnością będzie mogło korzystać z zajęć w warsztacie. Wiadomością z ostatniej chwili jest to, że PFRON dołożył 80.000 zł na zakup nowego busa do dowozu uczestników warsztatu na zajęcia.

Na zakończenie wędrówki zaglądamy do Gdańska. Tu w dwóch dzielnicach byliśmy organizatorami spotkań po sąsiedzku: na Morenie i w Brzeźnie. Braliśmy udział w święcie Viva Oliva oraz w festynie rodzinnym z okazji Dnia Ojca. Zorganizowaliśmy ciekawe zajęcia dla dzieci, takie jak malowanie na pianie, gry i zabawy ruchowe. We wszystkich tych działaniach pomagali nam wolontariusze EVS. Przed zakończeniem roku warsztatowego grupa uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, wzięła udział w „survivalowym” biwaku pod namiotami w Lubiatowie. Działający w Gdańsku zespół teatralno-muzyczny „A może…” wziął udział w Przeglądzie Teatralnym Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Mały Teatr Wielkich Aktorów” w Lidzbarku Warmińskim, gdzie otrzymał wyróżnienie.

Teraz pozostaje mi podziękować wszystkim za zaangażowanie i piękną pracę na rzecz naszych podopiecznych i ich otoczenia. Wspólnie, codzienną mozolną pracą zmieniamy świat na lepszy. W imieniu Zarządu Fundacji „Sprawni Inaczej” życzę wszystkim udanych i słonecznych wakacji!!! Justyna Rogińska