„Pajacyk” zapewnia posiłki w „Wesołej Gromadzie”

Placówka Wsparcia Dziennego „Wesoła Gromada” prowadzona przez Oddział FSI w Miastku dostała się w tym roku do programu dożywiania dzieci w okresie wakacji letnich „Pajacyk” i otrzymała wsparcie finansowe od Polskiej Akcji Humanitarnej. Program objął 35 dzieci, które pochodzą z rodzin wielodzietnych lub znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Dzięki akcji wychowankowie mają zapewnione dwa pełnowartościowe posiłki dziennie, które poprawią jakość stanu zdrowia dzieci, zaspokoją podstawowe ich potrzeby oraz utrwalą właściwe nawyki żywieniowe.

Po raz pierwszy w tym roku Pajacyk zapewnia posiłki dla dzieci podczas wakacji. Jego celem jest wsparcie dzieci i młodzieży do 18 roku życia, które są zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności i z różnych przyczyn nie otrzymują pomocy w postaci posiłków. Program zakłada działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia.

Udział w tym programie to nie tylko wsparcie finansowe. „Pajacyk” pozwolił wychowankom poznać cele i działalność PAH.