Fundacja Sprawni Inaczej Dzień Otwarty – grudzień 2017